Befrielseteologiskt nätverk, Liberation Theology, Befrielseteologi

 

VAD ÄR BEFRIELSETEOLOGI?

Befrielseteologi är en kristen teologisk inriktning som uppkom på 1960-talet i länder med stora sociala och politiska orättvisor styrda av militärdiktaturer, främst i Latinamerika och Afrika. Den har sedan spritt sig till alla delar av världen.

Den går ut på att aktivt bringa social rättvisa för de fattiga, de marginaliserade och befria de förtryckta.

Befrielseteologer brukar peka på att Jesus och apostlarna stod på de fattigas sida och att Jesus fördömde de rika och deras pengabegär (se till exempel Luk 6:20-25; 12:33; 16:19-31, 1 Tim 6:3-10), men befrielseteologin är inte begränsad till enbart ekonomiskt förtryck utan alla former av förtryck och orättvisor.

 

VAD VILL BEFRIELSETEOLOGISKT NÄTVERK?

Förtrycket visar sitt ansikte på olika sätt, i patriarkatet, i marknadsekonomi, i våldet och i rasismen, för att bara nämna några former. Mitt i denna kultur av förtryck vill nätverket visa på Jesus som någon som på ett ytterst verkligt och påtagligt sätt står på de svagas sida.

I en värld där man om och om igen kompromissar med människovärdet till förmån för profiten och  för olika maktanspråk behöver vi en röst som presenterar ett alternativ. Ett verkligt alternativ där en människa inte tillmäts sitt värde efter vad hon äger eller vad hon producerar, utan tillmäts ett värde för att hon är skapad till Guds avbild.

Dessa röster finns i våra kyrkor, men de är ensamma och ibland svaga. Därför tror vi att ett befrielseteologiskt nätverk behövs. Ett kristet nätverk som går över alla konfessioner och är ekumeniskt. Ett nätverk som kan samla, stötta, utveckla och påverka.

Samla intresserade, sympatisörer och aktiva.
Stötta varandra i arbetet, framgångarna och svårigheterna både i Sverige och i världen.
Utveckla vår kunskap om situationen i världen och om befrielseteologin.
Påverka kyrkan och omvärlden genom samtal, aktioner, föreläsningar och media.

 

 

Comments
  1. Rikard Roitto says:

    Viktigt initiativ med detta nätverk! Gud välsigne er!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s