Kan en kristen vara rik? Del 1

Posted: May 13, 2011 in Uncategorized

Här återges en serie artiklar skrivna av Micael Grenholm på bloggen Hela Pingsten

Det talas en hel del om fattigdomsbekämpning. Stora organisationer basunerar ut att vi måste utrota fattigdomen genast. Häftiga spektakel och glimmande galor anordnas för att uppmärksamma världens ekonomiska problem. Politiker, pastorer och popstjärnor uppmanar till fattigdomsbekämpning. Detta är naturligtvis strålande.

Rikedomsbekämpning talas det däremot inte mycket om. Vi vill inte att folk ska vara fattiga, men vi vill samtidigt att folk (läs: vi själva) ska vara rika. Vi anser inte att fattigdomsbekämpning kräver rikedomsbekämpning, vi anser inte att folk måste ge upp sina resurser för att andra ska få ta del av dem.

Men i den värld vi lever i är det nödvändigt att de rika avstår det de inte behöver för att de fattiga ska få vad de behöver. Så länge några har monopol på alla resurser räcker det inte med att gräva i sanden efter resurser åt dem som svälter. Vi lever i en värld där resurserna är oerhört orättvist fördelade. 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av jordens resurser. Vi tillhör de lyckliga 20 procenten. Det är inte möjligt att fördela resurserna lika om vi envisas med att förbruka fyra gånger så mycket än vad som kan räknas som acceptabelt. Naturligtvis varierar förbrukningen mellan de olika länderna som innehar dessa 20 % av världens befolkning. Beräkningar visar att om alla levde som den genomsnittlige USA-medborgaren skulle det krävas drygt fem jordklot för att alla resurser skulle räcka till alla. Och om alla levde som den svenske medelsvensson skulle det krävas tre jordklot. Även om det inte är på amerikanernas konsumtionsnivå så är det ändå två jordklot för mycket. Vi lever helt enkelt tre gånger för bra här i Sverige. Och om vi på allvar vill att alla människor ska ha det lika bra, och att resurserna bör delas lika mellan alla, så bör vi konsumera tre gånger så lite och sälja två tredjedelar av det vi äger. Minst.

Gud är mycket väl medveten om världens ekonomiska problem. Jag antar att det är därför Bibeln talar minst lika mycket om rikedomsbekämpning som fattigdomsbekämpning. Gud vill att alla ska dela lika (2 Kor 8:13-15), Han säger att det är synd att ha överflöd på mat (Hes 16:49) och även om det finns kungar i GT som var rika hade Gud sagt att de inte fick vara det (5 Mos 17:17). Ett sant tecken på omvändelse är enligt Johannes Döparen att man praktiserar ekonomisk utjämning (Luk 3:11). Jesus ropar verop över de rika (Luk 6:24) och uppmanar dem att sälja allt de äger (Mark 10:21). Han säger till och med att man inte kan vara Hans lärjunge om man inte försakar allt man äger (Luk 14:33). De första kristna tolkade detta bokstavligt och sålde allt för att sedan leva i egendomsgemenskap (Apg 2 & 4). Nya Testamentets brev innehåller fler uppmaningar till de kristna att de inte kan vara rika än att de inte kan vara fattiga (1 Tim 6:3-10, Jak 5:1-6). Johannes säger att Guds kärlek inte kan förbli i någon som har materiellt överflöd samtidigt som han vet om folk som lider nöd (1 Joh 3:17). Jesus var fattig (2 Kor 9:8) och sade att Hans lärjungar inte ska samla skatter på jorden (Matt 6:19-21), dvs. rikedom (Luk 12:21).

Rika kristna försöker dölja vad Bibeln egentligen säger om pengar för att skydda sina egna ekonomiska intressen. Det är dags att kristna får reda på sanningen och börjar leva på det sätt som Gud uppmanar oss till i sitt Ord: i enkelhet, med bara det nödvändigaste, i gemenskap med andra. Jag ber till Gud att mitt datoranvändande ska ge frukt och att denna serie blogginlägg, ”Kan en kristen vara rik?”, ska få mina bröder och systrar att upptäcka hur Gud vill att de ska leva. Hur många fattiga tänker vi låta svälta ihjäl innan vi säljer all onödig lyx och lever på det sätt som Bibeln uppmanar oss till?

Advertisements
Comments
  1. Anna Lähnn says:

    Underbart Micael! Du säger det som behöver, och måste, sägas! Detta som står i Bibeln, igen och igen, men som vi alla till viss del blundar för och försöker att bortförklara. För visst är det lättare att ta sig till kyrkan ibland än att förändra sitt liv så att det verkligen går i linje med bibelordet… Och så är det nog för oss alla… Men det hindrar inte att vi borde sträva åt det hållet.

  2. micael says:

    Kristna i Västvärlden tenderar att ha mycket svårare att lyda dessa Bibelord än många kristna i tredje världen. Där det är väckelse är man mycket mer överlåten till Gud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s