Kan en kristen vara rik? Del 3

Posted: May 31, 2011 in Uncategorized

Här återges den tredje i en serie artiklar skrivna av Micael Grenholm på bloggen Hela Pingsten

Om man definierar rik som den som äger överflöd för sig själv är detta definitivt en synd enligt Bibeln. Rikedom är synd på fyra olika sätt.

Rikedom är girighet i praktiken

Girigheten radas upp om och om igen som en synd i Bibeln. Girighet innebär ekonomisk egoism, att vilja ha pengar, prylar och resurser för sig själv. Girighet är kärlek till pengar, ett sug efter rikedom, att vilja vara rik. Det är girigheten som gör att vi vägrar ge åt de fattiga även fast vi kan, vilket Bibeln klassar som en klar synd:

Se till att inte denna onda tanke uppstår i ditt hjärta: ”Det sjunde året, friåret, är nära”, och du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa till Herren mot dig, och synd kommer att vila på dig. (5 Mos 15:9)

Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? (1 Joh 3:17)

Dock bekymrar sig rika kristna inte nämnvärt över att Bibeln svartmålar girigheten så mycket. Man kan vara rik utan att vara girig, menar man. Men detta resonemang faller pladask. Om man är rik och inte är girig, varför behåller man då rikedomen i en värld där miljoner människor svälter? Hur kan man inte ha rikedomen i hjärtat som rik när Jesus säger att vårt hjärta är där vår skatt är? Om man inte vill vara rik, varför är man då rik? Svaret är enkelt: man har trots allt ett sug efter rikedomen innerst inne, man är girig även om man inte vill erkänna det. Detta är synd, mycket synd.

Om man på allvar inte var girig som rik skulle man inte vara rik särskilt länge, för när man inser det enorma behovet världens fattiga har säljer man allt man äger och ge pengarna till dem. Men nu är vi, även om vi inte vill erkänna det, väldigt giriga.

Dock behöver girighet inte vara synonymt med rikedom. Även urfattiga människor kan vara giriga. Inte bara den som är rik utan också den som vill bli rik är girig. Båda är synd. Och båda kan motverkas genom att man i Guds kraft visar på varandras behov och älskar varandra. Girigheten smälter bort när man ser de desperata behoven som världens fattiga har, jag har mött många rika som på allvar funderat på att sälja allt de äger när de besökt slumområden i de mest fattigaste länder. Men genom att återgå till det vanliga livet tränger man så småningom bort de tankarna.

Motsatsen till girighet är generositet. Eftersom girighet är ekonomisk egoism är motsatsen att tänka på andras ekonomiska behov. Ingen kristen säger emot att vi ska vara så lite giriga och så mycket generösa som möjligt. Och ju mindre giriga vi är, desto mer generösa är vi och desto mer ger vi till de fattiga. Det är alla med på. Nå, om vi ska vara så goda som möjligt måste vi därmed med Guds hjälp vara så generösa att vi ger bort allt tills vi bara har det nödvändigaste kvar. Om vi inte är ett dugg giriga ger vi därmed bort allt utom mat och kläder. Däremot, om vi är lite giriga behåller vi saker vi egentligen inte behöver. Detta innebär alltså att rikedom är girighet i praktiken, att om man inte är girig är man inte heller rik. Om man inte är girig står man inte ut med att ha överflöd på ägodelar utan skänker genast bort det till dem som lider nöd. Jesus hjälper oss gärna med detta.

Rikedom är stöld

De tidiga kristna predikade att rikedom är stöld och att gåvor till de fattiga är att ge tillbaka vad man har stulit från dem. Kyrkofadern Ambrosius skrev: ”Det är inte av ditt goda som du ger åt den fattige. Det är en del av hans eget, som du ger tillbaka till honom”. Han sade även: ”Naturen skapar gemensam rikedom. Stöld skapar privat rikedom.” Basileios den store skrev: ”När någon tar en mans kläder kallar vi honom för en tjuv. Och någon som skulle kunna klä den nakne men inte gör det – skall inte han förtjäna samma namn? Brödet i din skål tillhör den hungrige, kappan i din garderob tillhör den nakne, skorna du låter ruttna tillhör den barfota, pengarna i ditt förråd tillhör den nödlidande.” Johannes Chrysostomos instämde: ”Rika äger de fattigas ägodelar, även om de införskaffat dem hedervärt och lagligt.” Även senare helgon som Vincent de Paul berättade att när han gav bröd till tiggare gick han ner på knä och bad dem att förlåta honom.

Detta har Bibliskt stöd. Hes 18:7 och 16 likställer rån med att inte ge till de fattiga fast man kan: ”Om han inte rånar någon utan ger sitt bröd åt den hungrige och klär den nakne… då är han rättfärdig och skall förvisso få leva”. Om du är rik medan folk hungrar har du rånat mat från dem.

Rikedom är mord

Fattigdomen i världen leder till att massvis med människor dör. Man beräknar att det dör en människa var 3,5:e sekund av svält. De flesta av dem är barn. Detta är ofattbart. Och vi kan inte ignorera det, även om vi skulle vilja. Inser du vilket enormt ansvar som ligger på dig nu när du vet om detta? Dina pengar kan rädda några av dessa människors liv – om du spenderar dem rätt. Om du istället struntar i dessa döende människor och spenderar dina pengar som kunde räddat deras liv på något annat som egentligen inte behövs – då är du skyldig till mord. I urkyrkan anklagades kristna för mord av sina trosfränder om de ägt extra mat samtidigt som någon svalt ihjäl i deras område. Naturligtvis fick han eller hon förlåtelse, men först efter en lång botgöring som visade på ånger för sin rikedomstörst.

Idag har vi få svältande i vårt närområde, men det gör oss inte skuldfria. Idag kan vi nämligen hjälpa människor på andra sidan jordklotet med våra tillgångar, något som urkyrkans kristna inte kunde. Därmed har vårt närområde utvidgats till att gälla hela planeten. Och då är vi skyldiga till folkmord om vi är rika, eftersom det aldrig har funnits så många svältande människor som idag.

Om fattigdomen bara bestod av att människor hade det lite jobbigt, om bistånd bara gick ut på att göra livet lite bekvämare för människor, då hade det inte varit så farligt om man lade någon krona då och då på lyx och underhållning. Men nu är det människors liv som står på spel. Du kan avgöra om dina pengar ska bidra till någons överlevnad eller inte. Pengar är makt, och även om vi gillar den makten (det är därför man vill vara rik) så kan den vara riktigt jobbig när man tänker på hur grovt man har misskött den.

Jakob var väl medveten om att rika är mördare:

Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er. (Jak 5:1-6)

Jakob skriver i helig vrede mot de rikas mördande. Likt GT:s profeter predikar han domsord mot dem. Uttrycket ”Herren Sebaot” (”Härskarornas Herre”) används bara två gånger i NT och för tankarna tillbaka till profeternas språkbruk. Ord som ”Ni har samlat skatter i de sista dagarna”, ”Ni har levt i lyx och överflöd på jorden”, ”Ni har gött er på slaktdagen” är inte stillsamma konstateranden av fakta utan profetiska domsanklagelser över de rikas synd. Arbetarna som bygger upp de rikas egendom lider på grund av att deras arbetsgivare har undanhållit dem lön – hur sant är inte detta idag då barnarbetare och urfattiga bönder får slava på högst orättvisemärkta plantage! Jakob gör klart att anledningen till att rika kan bygga upp en så stor förmögenhet är att de betalar sina arbetare för lite; om de hade betalat vad arbetet var värt så skulle de inte få så stort överflöd själva. Men de rikas guld och rikedomar kommer att förgöras, och till slut kommer de stå framför Herren Sebaot utan någonting utom åtalet: Mord av de oskyldiga (”rättfärdig” är samma ord som ”oskyldig”) som inte ens gjorde motstånd: de fattiga.

Profeten Hesekiel säger att det är en synd att ha överflöd på mat: ”Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige.” (Hes 16:49). Här har vi alltså svart på vitt att det är synd att äga mer än sitt dagliga bröd. Varför? Jo, för då ”hjälper man inte den nödställde och fattige”, då låter man dem svälta fast man kunde ha gett dem mat. Det vore skillnad om de inte kunde hjälpa de fattiga, men nu när de hade överflöd av mat innebar det att de hade resurser som kunde ha räddat livet på dem. När de behåller dessa resurser för sig själva, samlar dem på hög och skapar ett överflöd av mat, mördar de dem genom att låta dem svälta ihjäl. Detta är synd.

Rikedom är (farligt nära) avgudadyrkan

Jag skulle inte vilja säga att rika kristna är avgudadyrkare. Många, många har en djup, kärleksfull relation till Jesus. Men faktum är att Rikedomen är en avgud, och det är farligt att beblanda sig med avgudar, om det än bara gäller en småsak som att äta kött tillägnat dem (1 Kor 10:20). Det bästa sättet att hålla sig obesmittad av Mammon är att avfärda all mammon runt omkring sig och inte vara rik.

Som sagt, jag säger inte att rika kristna inte är kristna, utan snarare att Jesus fortfarande inte har tagit över den ekonomiska delen av deras liv. De vänsterprasslar med Mammon då och då. Om man låter Jesus vara Herre över hela ens liv, inklusive ens plånbok, då blir man lik Honom, och Mammon blir tvungen att fly hals över huvud. Men så länge man är rik och besatt av girigheten är man farligt nära att bli en avgudadyrkare.

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. (Kol 3:5)

Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. (Ef 5:5)

Bibeln talar om och om igen om rikedomens lockelser. Det är en av de största anledningarna den ger till att kristna inte ska vara rika: rikedomen lockar bort en från den sanna tron, som går ut på att visa kärlek till sina medmänniskor. Ofta beskrivs rikedom som lika hemskt för de rika som för de fattiga som drabbas av deras egoism, eftersom rikedom ofta lockar en bort från tron.

I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. (1 Tim 6:10)

I liknelsen om såningsmannen säger Jesus att det finns fyra sorters människor: de som tar emot Ordet och låter det bära frukt, de som vägrar ta emot det, de som tar emot det med glädje men som sedan avfaller på grund av förföljelse eller prövning, och de som tar emot det men som kväver det på grund av bekymmer, rikedom och njutningslystnad (dvs. att vilja njuta).

Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. (Luk 8:14)

Rikedomen är ett allvarligt hinder i relationen med Gud. I Bergspredikan säger Jesus att rikedomen förblindar oss från att se Gud (Matt 6:22-23). Det är farligt att befinna sig i ett sådant tillstånd för länge, man avfaller lätt till att dyrka mammon. Och även om man har kvar tron som rik så hindrar Mammon den från att fullständigt blomma ut. Notera att Jesus säger att ”tistlarna” har en tro som inte bär frukt. ”Frukt” i Bibliskt språkbruk är tro som sätts i gärningar (Matt 3:8; 7:15-20, Joh 15:4). Är man rik sitter man på resurser som skulle kunna användas i kärleksfulla gärningar till de fattiga som vittnar om Guds kärlek. Om man envisas med att inte använda dessa resurser till att hjälpa de nödlidande spelar det ingen roll hur stark tro man tror sig ha – den är begränsad, för om den hade varit stark hade den påverkat den ekonomiska delen av ens liv också.

Rika kristna har alltså inte en fullkomlig tro – tvärtom, de är farligt nära att förlora den. Men ju mer man fokuserar på Gud desto mer tröttnar man på mammon och har inga problem med att göra sig av med TV, böcker och smink om det hjälper de fattiga. Ju mer man håller blicken fäst vid Jesus, ju mer blir man förälskad i Hans rikedomsbekämpning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s