Archive for July, 2011

Här återges den sjunde i en serie artiklar skrivna av Micael Grenholm på bloggen Hela Pingsten

Det jobbigaste med kravet ”sälj allt du äger” är ordet allt. Måste man verkligen sälja allt? Räcker det inte med bara det man inte behöver, allt förutom mat och kläder?

Saken är att i teorin gör det ju det. Syftet med att de rika ska sälja allt de äger är inte att de själva ska lida nöd utan att det ska bli jämvikt, Gud vill inte att någon ska ha mindre eller mer. Han vill ha ekonomisk utjämning.

Och då borde man ju egentligen sälja det överflödiga men behålla det nödvändigaste. Varför uppmanade då Jesus oss att sälja allt, varför sålde lärjungarna i Apg 4:34 inte bara saker man inte behöver utan också saker som hus och åkrar?

Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. (Apg 4:34-35)

När kristna sålde allt de ägde ”lade de ner betalningen för apostlarnas fötter”, och så distribuerades pengarna tillbaka till dem, åt var och en ”efter vad han behövde”. Dessa pengar kunde de kristna sedan köpa mat, kläder och hus för. När man sålt allt blev man inte tomhänt, utan man fick en viss summa pengar tillbaka som räckte till det man ”behövde”. Alla i gemenskapen fick en sådan summa. Syftet med allt detta är naturligtvis ekonomisk utjämning. ”Ingen av dem” led längre någon nöd. Man hade med Guds hjälp i ett slag utrotat både rikedom och fattigdom. Man ägde allt gemensamt, och kallade inte det man ägde för sitt.

Vitsen med allt-säljande är inte att vi för all framtid ska sluta använda materiella ting. Läran att det materiella i sig är något ont är obiblisk gnosticism. Kristna i Jerusalem ägde hus där de höll sina gudstjänster även efter att de sålt sina hus (se t ex Apg 12:12). Skillnaden mellan före och efter säljandet var att man nu ägde husen gemensamt. Och inte bara husen, utan allt annat också.

Varför då gå denna omväg? Varför kan man inte behålla sitt hus istället för att sälja det för att sedan köpa det? Varför sålde de kristna i Jerusalem nödvändiga saker när de ändå fick pengar igen av apostlarna att köpa nödvändiga saker för? Man kan väl behålla det man ändå tänker köpa sedan?

Jo, Gud är så smart att Han har räknat ut att det inte riktigt funkar så enkelt i praktiken. Rika plockar inte bara på sig saker i allmänhet utan lyxiga saker. De hus rika har är oftast större, ”finare” och glamorösare än vad som egentligen är nödvändigt. De kläder rika har på sig har design och märken som gör tyget flerdubbelt dyrare än vad det egentligen behöver vara. Kom ihåg att för de kristna i Jerusalem var detta en omvändelsegärning – det var en av de första sakerna som de gjorde efter att ha omvänt sig från sin synd. Och som ogudaktig syndare tänker man ofta annorlunda än som kristen, därför upptäckter man som nyfrälst ofta hur mycket av det vi har som är onödigare än det vi behöver. Även om vi skulle kunna behålla våra grejor så är det alltför ofta så att de är långt lyxigare och värdefullare än andra likadana varor på marknaden. Detta gör att genom att sälja dem istället för att behålla dem och köpa oss en billig produkt av samma typ får vi ett överskott som kan ges till de fattiga.

Berättelsen om den rika unge mannen avlutas med:

Petrus sade till honom: ”Se, vi har lämnat allt och följt dig.” Jesus sade: ”Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv. Men många som är de första skall bli de sista, och de som är de sista skall bli de första.” (Mark 10:28-31)

När vi sålt allt vi äger kommer vi inte leva utan någon egendom, utan vi kommer äga våra hus och åkrar tillsammans med vår nya familj. Att sälja allt är att göra sig av med privat egendom och istället praktisera egendomsgemenskap där alla ens familjemedlemmar har tillgång till det de behöver, till skillnad från när man levde ensam med överflöd för sig själv samtidigt som andra hungrade. Målet för allt-säljande är inte att man ska leva egendomslöst utan att man ska göra sig av med sin rikedom för att kunna dela pengarna jämnt och sedan bo i gemenskap. Allt-säljande innebär inte att vi ska sluta använda saker utan att vi ska sluta äga dem privat och istället dela dem med våra bröder och systrar. När vi lämnat hus och åkrar kommer vi enligt Jesus få nya hus och åkrar.

Anledningen till att vi säljer allt vi äger är att vi ska ge pengarna vi får för försäljningen till de fattiga. Om vi i praktiken säljer exakt allt är vi själva plötsligt fattigare än de flesta av de fattiga som vi ger till. Det är därför inget konstigt att vi behåller en del för oss själva så att vi klarar oss. Vi ska ge till de fattiga – och därmed även till oss själva när vi är fattiga.

Målet med allt-säljande är alltså egendomsgemenskap. Ni kanske tycker att jag nu tar udden ur Jesu bud om allt-säljande genom att skriva detta, men mallen för vad allt-säljande innebär i praktiken finns i Apg 2 och 4 – och de texterna gör klart att lärjungarna inte vägrade att beröra prylar efter att de sålt allt. De levde inte egendomslöst utan i egendomsgemenskap. De levde i kommuniteter, med alla resurserna jämt fördelade mellan sig. Att vara rik är att behålla pengarna för sig själv, så motsatsen är att dela dem gemensamt så att ingen lider nöd. Detta är en anledning till att man inte kan använda de rika i GT som argument för att vi kan vara rika, eftersom de uteslutande var herrar och kungar som levde i dåtidens ”kommuniteter” med sina hustrur, sitt hov och sitt folk (mer om det i nästa bloggpost i serien).

En annan förklaring till att de kristna sålde allt och inte bara det onödiga kan vara att apostlarna ville fördela tillgångarna jämt, ”så det blir lika för alla” (2 Kor 8:14), och för att kunna ge alla troende exakt samma summa tillbaka behöver man ha tillgång till allas samtliga pengar, inte bara det de kan undanvara. Därför behövde man inte bara sälja det onödiga utan även nödvändiga saker som hus och åkrar.

Ännu en förklaring till att Jesus uppmanar oss att sälja exakt allt är att vi på så sätt klipper av de emotionella band vi lätt skaffar oss till våra egendomar. Många rika kristna påstår att de inte älskar sina prylar och att de skulle kunna göra sig av med dem om de känt sig ”kallade”. Och visst är det enkelt att påstå något man inte behöver bevisa. Men lyssna nu, ni som påstår detta: Ni är kallade. Sälj allt, inklusive de mest nostalgiväckande prylarna. Genom att säga hejdå till exakt allt, inklusive det nödvändiga, visar vi att vi inte älskar något mer än Gud. Det är en stor frestelse att behålla onödiga prylar för att de har ett känslomässigt värde för en, men genom att sälja exakt allt för att sedan köpa nya nödvändiga saker som man delar på i kommuniteten tar man kål på den frestelsen.

Jag tänker dock inte klandra någon som säljer allt utom huset eller kylskåpet. Jag kan tänka mig att de första kristna behöll till exempel kläderna på när de sålde allt. Men man bör tänka igenom: finns det något billigare alternativ till detta? Och man ska i allt när det gäller de nya saker man har inte kalla det för sitt.

Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. (Apg 4:32)

Grunden till de ekonomiska klyftorna i världen är att vi hela tiden uppdelar tingen i mitt och ditt. Det ska vi inte göra, det är vårt, givna av vår Himmelske Fader. Egentligen är det Hans, men Han har gett det till oss för att vi ska dela på det tillsammans. Vi ska inte ha några som helst problem med att låna ut det lilla vi äger till andra, vad har vi för rätt att ha ensamrätt på saker och ting? Vi föds tomhänta och dör tomhänta (1 Tim 6:7). Allt vi har tillgång till ska vi dela gemensamt. Kyrkofäderna skrev att det är en synd att äga privategendom.

Så även när man har hus, kläder och kylskåp ska man inte ha samma inställning till dessa ting som världens människor har. Även när vi har det allra nödvändigaste ska vi vara villiga att dela med oss om så skulle vara. Bibeln uppmanar ständigt till gästfrihet (se t ex Hebr 13:2). Och gästfrihet innebär att man delar med sig av hus, säng, mat och kläder till främlingar.

Alla bud i Bibeln har en anledning, ett syfte. Och syftet med ”sälj allt du äger” är att ingen kristen ska vara rik utan att rika ska sälja sina överflödiga prylar så att pengarna kan delas lika. Syftet är ekonomisk utjämning. Om man glömmer bort det syftet förstår man inte varför man ska sälja allt man äger. Men om man fokuserar på det syftet är att sälja allt det vettigaste man kan göra.

Advertisements

Här återges den sjätte i en serie artiklar skrivna av Micael Grenholm på bloggen Hela Pingsten

Urkristna dokument och kyrkofäder vittnar om att egendomsgemenskap praktiserades i hela den tidiga kyrkan, inte bara i den första församlingen i Jerusalem, och att kristna förbjöds äga privategendom:

Didaché, en kyrkoordning skriven ca år 90, säger: ”Du skall inte vända dig bort från den som behöver utan ha allt gemensamt med din broder och inte säga, att det är ditt eget. Ty om ni har gemenskap i det oförgängliga, hur mycket mer bör ni inte ha det i det förgängliga!” (Did. 4:8). Barnabasbrevet (ca år 130) säger samma sak (Barn. 19:8).

I Hermas Herden, en apokalyptisk bok skriven ca år 110, kan vi läsa: ”Se efter varandra, hjälp varandra och njut inte ensamma i överflöd av det som Gud har skapat, utan dela frikostigt med er åt dem som saknar. Ty somliga gör kroppen svag genom fet mat och fördärvar den på så sätt, medan de som inte har någon mat får sina kroppar förstörda på grund av att de inte får tillräckligt med näring, och deras kroppar förtvinar. Denna brist på gemenskap är alltså skadlig för er som äger något men inte delar med er åt de behövande. Tänk på den kommande domen! Ni som har överflöd, sök upp de hungriga.” (Herm. Vis. 3:9:2-5). I samma bok heter det också: ”Tänk alltså efter: Du får inte skaffa dig mer än det som är alldeles nödvändigt och tillräckligt liksom en som bor i främmande land.” (Herm. Sim. 1:6) Dessutom står det i Herm. Vis. 3:6:6 att rikedomen måste huggas av den rike om han ska platsa i församlingen.

Brevet till Diognetus, som skrevs första hälften av 100-talet, säger: ”Lycka består inte i att bruka sin makt emot sin nästa eller vilja äga mer än de svagare eller att vara rik eller förtrycka de ringa. Inte heller kan någon genom något sådant efterlikna Gud, för det är främmande för hans majestät.” (Diogn. 10:5)

Justinus Martyren (100-165) skrev: ”Vi som värdesatte rikedomens och ägodelarnas vinst, lägger nu vad vi har i en gemensam hög, och delar ut till alla som lider nöd.” (Första apologin 14).

Dessutom vittnar okristna källor om att de första kristna församlingarna hade en alternativ ekonomi. Lukianos, en grekisk satiriker som levde på 100-talet, skrev: ”Kristna föraktar alla ägodelar och delar dem inbördes”. (Perigrinus 13)

Irenaeus av Lyon (130-200) skrev: ”Istället för tionde, som Lagen beordrade, sade Herren att vi ska dela allt vi har med de fattiga.” (Mot irrlärorna, bok 4, kap. 13, par. 3)

Tertullianus (160-225) skrev: ”Vi som är ett hjärta och en själ tvekar självklart inte att leva i egendomsgemenskap. Vi har allt gemensamt – utom våra hustrur.” (Apologi, kap. 39)

Cyprianus (200-258) skrev: ”Det som bedrog många var en blind tillgivenhet till deras arvegods, de var inte fria och redo att göra sig av med dem, därför att deras ägodelar höll dem i kedjor… Herren varnade oss för detta när Han sade: ’Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.’ Om de rika gjorde detta skulle rikedomen inte vara deras fördärv, om de samlade skatter i Himlen skulle de inte ha en fiende och en tjuv inom sitt eget hushåll. Deras hjärta, tankar och omsorg skulle vara i Himlen om de hade sina skatter där. Ingen människa skulle bli besegrad av världen om han inte hade något i världen som skulle kunna besegra honom. Han skulle följa vår Herre obehindrad och fri såsom apostlarna och många andra gjorde på den tiden, och som många har gjort ända sedan dess: genom att lämna familj och ägodelar bakom sig för att binda sig själva oskiljaktigt med Kristus… Vilken lön får vi inte av vår Herre när Han bjuder oss att förakta vår egendom! Vilken rik kompensation ger Han oss inte för de små, obetydliga uppoffringar vi gör i den här världen!” (Om avfällingarna, 11-12)

Basileios den store (320-379) skrev: ”Det är absurt och avskyvärt att leva magnifikt och lyxigt när så många är hungriga… När någon tar en mans kläder kallar vi honom för en tjuv. Och någon som skulle kunna klä den nakne men inte gör det – skall inte han förtjäna samma namn? Brödet i din skål tillhör den hungrige, kappan i din garderob tillhör den nakne, skorna du låter ruttna tillhör den barfota, pengarna i ditt förråd tillhör den nödlidande… Hur ska jag göra så att ni inser de fattigas misär? Hur kan jag få er att förstå att er rikedom kommer från deras tårar?”

Gregorius av Nyssa (330-395) skrev: ”Allting tillhör Gud, som är vår Fader och alltings Fader. Vi tillhör alla samma familj: alla är vår bröder och systrar. Och bland bröder är det bäst och mest rättvist om allt delas jämlikt bland dem.”

Ambrosius (340-397) skrev: ”Naturen har frambringat allt för att människorna skall använda det gemensamt. Och Gud har ordnat att allt skall produceras för att det skall finnas gemensam mat för alla, och att jorden skall vara allas gemensamma egendom. Naturen skapade gemensam egendom, men stöld skapade privat egendom… Gud gav oss samma jord för att den skulle brukas av alla. Eftersom Hans gåva till oss skall brukas gemensamt, hur kommer det sig att du har så många åkrar medan din nästa inte har en endaste jordplätt?”

Johannes Chrysostomos (347-407) sade: ”De rika innehar de fattigas egendom, även om de har införskaffat sig dem ärligt och lagligt.” ”Att vägra dela sin egendom med de fattiga är att stjäla från dem och beröva dem livet. Den egendom vi äger är inte vår utan deras.” ”När du ber men inte får bönesvar, tänk efter hur många gånger en fattig man bett dig om något och du vägrat lyssna på honom.”

Augustinus (354-430) skrev: ”sträva inte efter mer än Gud har gett dig, och av det Han har gett dig behåll bara det nödvändigaste; de
rikas överflöd är nämligen de fattigas nödvändigheter. De som äger överflöd innehar andras egendom.”