Befrielseteologi finns på många håll.

Posted: November 22, 2011 in Information
Tags: ,

Det är glädjande att ett befrielseteologiskt synsätt förekommer på många håll och att det även sprids till de som är unga.

 

Organisationen Tro och Solidaritet anordnar en kurs för unga den 9 – 11 dec 2011 under rubriken “En annan Gud är möjlig”.

Se här

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s