Archive for April, 2012

Påsken…

Posted: April 6, 2012 in Uncategorized

…är en tid för eftertanke, stillhet, reflektion och vila.

Alla vet vi vad som sker och vad som komma skall. Vi kommer att leva med i ett nytt liv, ett uppståndelsens liv.

Tilla alla i befrielseteologiska tankar. Happy easter och fundera över vad Han som lider idag gör för oss om ett par dagar. Vad och hur kan vi använda den kraften?

Advertisements