Påsken…

Posted: April 6, 2012 in Uncategorized

…är en tid för eftertanke, stillhet, reflektion och vila.

Alla vet vi vad som sker och vad som komma skall. Vi kommer att leva med i ett nytt liv, ett uppståndelsens liv.

Tilla alla i befrielseteologiska tankar. Happy easter och fundera över vad Han som lider idag gör för oss om ett par dagar. Vad och hur kan vi använda den kraften?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s