Meetings/Möten

Next meeting will be held on the 15th of February om THS

The proposed topics to be discussed are the definition of Liberation Theology and what actions the network will be part of or start.

Nästa möte hålls den 15/2 klockan 16.30 på THS

Frågor som föreslås tas upp är en fortsatt diskussion om definition av befrielseteologi samt att diskutera vilka konkreta aktioner som nätverket kan och ska starta eller vara delaktiga i.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s