Posts Tagged ‘En annan Gud är möjlig’

Det är glädjande att ett befrielseteologiskt synsätt förekommer på många håll och att det även sprids till de som är unga.

 

Organisationen Tro och Solidaritet anordnar en kurs för unga den 9 – 11 dec 2011 under rubriken “En annan Gud är möjlig”.

Se här

Advertisements