Minutes 2010-12-14

Protokoll för bildandet av Befrielseteologiskt nätverk

2010-12-14, Bromma

 

Närvarande:

Anna Skagersten

Emelie Wägmark

Karin Ingridsdotter

Lennart Johansson

 

§1 Bildandet

De församlade beslutade enhälligt att bilda ett befrielseteologiskt nätverk.

 

§2 Definition av befrielseteologi

Övergripande sades att befrielseteologi är en teologi utifrån de förtryckta och fattigas tolkning av evangeliets hopp om befrielsen i Jesus.

Som människor som lever i den välmående delen av världen äger vi inte tolkningsföreträdet för denna teologi, men genom att solidarisera oss med de förtryckta och fattiga erbjuder den också oss en befrielse från synden att vara del av de förtryckande och utsugande.

En tydligare definition av vad nätverket menar med befrielseteologi, med referenser till framträdande teologer inom området, ska tas fram.

 

§3 Medlemskap i nätverket

Kommer vara beroende av den definition på befrielseteologi som ska tas fram.

 

§4 Syfte och mål med nätverket

Att samla, stötta, utveckla och påverka.

Samla intresserade, sympatisörer och aktiva

Stötta varandra i arbetet, framgångarna och svårigheterna både i Sverige och i världen.

Utveckla vår kunskap om situationen i världen och om befrielseteologin

Påverka kyrkan och omvärlden genom samtal, aktioner, föreläsningar och media

 

Nätverket vill på detta sätt genom handlingar och förkunnelse vara en röst i kyrkan och omvärlden genom att exponera orättvisor och förtryck.

 

§5 Språk

Då nätverket ser sig som en del av en teologi som till största delen formuleras utanför Sveriges gränser väljer vi att kommunicera på engelska i de kanaler som är tillgängliga från utlandet.

 

§6 Konsensusbeslut

Alla formella beslut inom nätverket sker enligt principer för konsensusbeslut

 

§7 Internet

En facebook grupp skall upprättas liksom en blogg med adressen https://befrielseteologi.wordpress.com/

 

§8 Gudstjänst

Anna Skagersten fick av de församlade uppgiften att försöka ge nätverket ansvar för en onsdagsgudstjänst på THS

 

§9 Grupperingar på THS

Nätverket kommer försöka få tillfälle att informera studenter vid respektive Svenska Kyrkans teologluncher och frikyrkornas teolog träffar. Vi ska också undersöka om motsvarande grupperingar finns för studenter vid MR programmet.

Det är viktigt att informationen sker med nätverksrepresentanter från alla representerade samfund för att visa på det gränsöverskridande arbete vi vill utföra.

 

§10 Struktur

De församlade beslutade att nätverket så långt det är möjligt ska vara icke-hierarkiskt och demokratiskt och därför ska ha en så låg nivå av formalisering som möjligt.

Om nätverket växer eller till exempel får ekonomiska åtaganden ska frågan lyftas till ytterligare diskussion.

Lennart Johansson valdes till sammankallande

 

§11 Pressmeddelande

Lennart Johansson fick i uppdrag att tills 2010-12-14 ge förslag på en formulering av ett pressmeddelande som ska godkännas av de närvarande innan det sänds till media.

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s