Minutes 2011-01-18

Protokoll fört vid möte med Befrielseteologiskt Nätverk 2011-01-18 på THS

 

Närvarande

Mikael Terstedt

Anna Lähnn

Karin Ingridsdotter

Lennart Johansson

 

§1 Media

Dagen, Världen Idag och Kyrkans Tidning har haft med artiklar eller notiser om nätverket, men inte Sändaren. Detta upplevs som anmärkningsvärt då nätverket bildats och är aktivt vid THS som ligger inom Sändarens intresseområde.

 

Karin Ingridsdotter utsågs att ta kontakt med Sändaren för att undersöka saken närmare.

 

§2 Bloggen

Mötet beslutade att bloggen ska vara nätverkets huvudsakliga kanal på internet, kompletterat med facebook gruppen, men att det behövs mer aktivitet på den.

 

Mötet beslutade att samtliga medlemmar ska erbjudas att skriva en artikel på temat ”Vad innebär befrielseteologi för mig?”. Artiklarna ska skrivas på engelska, men möjlighet till en svensk version ska finnas, endera genom att författaren själv tillhandahåller en sådan, eller genom någon översättningstjänst på internet.

 

De närvarande åtog sig att skriva var sin artikel enligt följande schema:

v4 Anna Lähnn

v5 Karin Ingridsdotter

v6 Lennart Johansson

v7 Mikael Terstedt

 

§3 Medlemskap

Mötet beslutade att medlemskap i nätverket ska vara gratis, men att en kontakt med en medlemsansvarig krävs för att få ett medlemskap, eller avsluta detsamma.

 

Information som ska lämnas till medlemsansvarig är Namn, mobiltelefon och e-mailadress

 

Mötet valde Karin Ingridsdotter till medlemsansvarig

 

§4 Definition av befrielseteologi

Mötet beslutade att fortsätta diskussionen utifrån de artiklar som skrivs på bloggen

 

§6 Nästa möte

Mötet beslutade att kalla till ett nytt möte den 15/2 klockan 16.30 på THS

 

Frågor som föreslås tas upp är en fortsatt diskussion om definition av befrielseteologi samt att diskutera vilka konkreta aktioner som nätverket kan och ska starta eller vara delaktiga i.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s